Plošina GSR E180TJ na vagonu

Na modernizované železnici se zvyšují nároky na provádění výškových prací, a to jak v okolí tratí, tak ve stanicích. Jedním z nejvhodnějších zařízení pro bezpečné, jednoduché a rychlé provádění montážních a údržbářských činností ve výškách jsou výkonné mo

Technická data

Pro montáž byl použit repasovaný vagon. Po jeho repasi, kterou zajistil zákazník, bylo v prostorách naší společnosti navrženo vyrobeno, smontováno a v poslední fázi i schváleno celé zařízení s instalovanou plošinou.

Protože činnosti prováděné ve výškách v okolí železniční koleje mohou být prováděny na rovné koleji ale i v oblouku, je stroj vybaven speciálním výkyvným rámem (naklápěcím mechanismem), který zniveluje pracovní plošinu před započetím činnosti do základní nulové polohy vůči zemi. Plošina tedy pracuje vždy ve vodorovné rovině nezávisle na sklonu vagonu a současně se se sklonem vagonu nemění klopné moment výložníku. Naklápěcí mechanismus je upevněn na dvou otočných čepech, a to v podélné ose vagónu. Nivelace je tedy funkční v příčné ose vagónu, a to v rozsahu 6° na pravou a 6°na levou stranu. Vyrovnávací válce jsou plněny a řízeny vyrovnávací jednotkou vlastní konstrukce ROTHLEHNER typ JJ.

Jednotka vyhodnocuje požadavky z hlavního inklinometru a s velkou přesností vydává povely k plnění jednotlivých válců. Po stranovém vyrovnání výkyvného rámu s plošinou a zahájení práce z koše plošiny je již další nivelace z automatického procesu vyřazena a zablokována. Z bezpečnostních důvodů je tedy automatická nivelace rámu zakázána, pokud je koš mimo transportní pozici.

Naše technické řešení jde v zajištění bezpečného použití ještě dále.  Součástí naklápěcího rámu plošiny jsou i prodloužené nosníky až k dosedu pro rameno výložníku. Ty zajistí, že v situaci kdy bude nutné složit výložník plošiny do transportní polohy i v oblouku, dosedne nejprve výložník plošiny do vidličky dosedu ramene. Prodloužené nosníky zajišťují, že dosed je v kterýkoli moment ve stejné rovině jako celé naklápěcí zařízení s plošinou. I v oblouku je tedy možné snadno plošinu uvést do základní i transportní polohy. Další technické řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti práce je možnost výložník plošiny elektronicky zablokovat při otáčení tak, aby v případě potřeby nepřesáhl do prostoru vedlejší koleje. Nouzové ovládání nutné pro provádění záchranných prací při výpadku hlavního zdroje pohonu je zajištěno pomocí nouzového elektrického čerpadla, nebo v krajním případě časově náročnějším ovládáním ruční nouzovou pumpou.

Práce splošinou lze provádět v těchto stavech:

  • Na pevně ustaveném zabrzděném vagonu: činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna v náklonu až do 8°(6+2) a to na vagónu, který je na kolejovém svršku zabrzděn a zajištěn.
  • Na vagonu, který je připojen k tažnému vozidlu: činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna i při pomalé jízdě vagónu připojeného k tažnému vozidlu. Obsluhovatel nebo obsluhovatelé mohou zůstat při přesunu v koši. Za plynulé rozjezdy a pojezd max rychlostí 1 km/hod odpovídá a pevné spojení s tažným vozidlem a zajišťuje pouze vyškolený strojvedoucí.

product ID: 49

Poptávka

Popis
 

Zdrojem proudu pro pohon třífázového motoru je naftová elektrocentrála RID startovatelná z dolní ovládací skříně. Elektrocentrála s vlastní nádrží a startovací baterii má dostatek energie i pro pohon dalších případných zařízení (nářadí, osvětlení, svařování). K tomu slouží dvojzásuvka v koši a další zásuvky ve skříni centrály. Pohyby naklánění plošiny při nivelaci, které by mohly v krajních polohách způsobit úraz stlačení, pohmoždění, nebo rozdrcení jsou mechanicky chráněny krycími plechy. Mechanismus vagonu, nástavby i pohonné jednotky včetně olejových náplní je uzpůsoben pro celoroční práci i odstavení ve venkovním prostředí.

Naše společnost realizovala od roku 1993 více jak 650 nástaveb speciální plošin na různé podvozky a nosiče. Jsme přesvědčeni, že plošina E180TJ na vagonu Smmp je velmi zajímavou technickou novinkou, které si najde řadu zákazníků. Naše technické know how, konstrukční i výrobní zázemí je připravené řešit další podobné aplikace. V současné době probíhá výroba podobné plošiny, tentokrát s pracovní výškou nad 20 m a nosností 280 kg. Velmi úspěšná pevná montáž výložníkové plošiny s JIB ramenem a výškou 16 mmontovaná na vagonu Smmp v roce 1995 je tedy po 25 létech nahrazena řadou dvou nových moderních a výkonných modelů plošin GSR.

Samozřejmostí a současně jedním z hlavních cílů naší společnosti (ne tak na českém trhu v segmentu železnice) je zajištěný servis všech dodaných výrobků. V servisu ROTHLEHNER pracuje aktuálně přes 40 servisních techniků, kteří řeší přes 3 500 servisních zakázek ročně a to jak v našich dílnách, vlečce nebo přímo na místě u našich zákazníků.

Galerie
 

POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.