Zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí

vydané společností ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s následující zásadami:

 • rozumné meze, to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;

 • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu – to je obsahem tohoto dokumentu

 • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.

Pro koho jsou tyto zásady určeny. Pokud není uvedeno jinak, platí tyto zásady ochrany osobních údajů pro osoby, které:

 • poskytnou údaje prostřednictví online formuláře nebo v emailové komunikaci a vysloví souhlas s uchováním údajů

 • dobrovolně se registrují k účasti na online nebo off-line akcích a newsletterům či online službám společnosti

 • navštěvují námi provozované webové stránky

Zpracovatel

Správcem osobních údajů je společnost:

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.

Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9

IČO 48108677

DIČ CZ48108677

v obchodním rejstříku u zapsána 23.12.1992 v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15906.

Osobní údaje, které zpracováváme

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováváme o Vás tyto údaje:

 • jméno a příjmení,

 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo),

 • název vašich webových stránek nebo e-shopu;

 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za poskytované služby),

 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi), nabídky a zápisy z jednání

 • název uživatelského účtu v ROTHEX (dále Aplikace)

 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné uživatelem v aplikaci, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu),

 • IP adresa,

 • cookies.

Účel zpracování

Webové stránky: Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na webových stránkách nebo v Aplikaci např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabízené Služby jsou Vám zobrazeny. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu apod.)

Registrace, zřízení uživatelského účtu v ROTHEX: Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením

Tato data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.

Osobní údaje získané automaticky. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány.

Soutěže a další propagační akce. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce.

Sociální sítě. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. uživatelského účtu k Aplikaci a jejich následnou aktualizací. Díky Vašemu uživatelskému účtu můžete využívat služby Aplikace.

Informace o chování v Aplikaci. Můžeme obdržet informace o tom, jak a kdy používáte Aplikaci, ukládat je do souborů protokolu nebo jiných typů souborů přidružených k vašemu účtu a propojovat je s dalšími informacemi, které o vás shromažďuje. Tyto informace mohou zahrnovat například vaši IP adresu, čas, datum, použitý prohlížeč a akce, které jste v Aplikaci provedli, případně i obsah, který jste do Aplikace nahráli.

Zpracování údajů spojené se zabezpečením Aplikace. Pokud navštívíte naše webové stránky či při používání Aplikace, může dojít k situaci, kdy přístup na určitou adresu bude neoprávněný nebo vyvolá chybový stav (incident).

Obchodní sdělení pro naše zákazníky (newsletter)

Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru a e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu.

Pokud jste vyjádřili souhlas s registrací údajů nebo s námi uzavřeli smluvní vztah, zejména na základě jakékoliv Smlouvy, máme právo vám zaslat Obchodní sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby a/nebo související obdobné služby.

Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Proti zasílání newsletterů můžete také vznést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům).

Někdy vám můžeme posílat newsletter podle vašich předem vyslovených preferencí (novinky, , prodejní akce, slevové nabídky apod.) V případě odhlášení může dojít k odhlášení pouze z jednoho typu newsletteru. Pokud si od nás nepřejete dostávat žádné e-maily, napište prosím na administrator@rothlehner.cz a my vaše osobní údaje odstraníme ze všech databází.

Školení a jiné akce. Pořádáme školení, semináře, webináře a workshopy. Zpracováváme Vaše Osobní údaje, které vyplníte v objednávkovém formuláři. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tj. vaší účasti na akci. Prosím vezměte na vědomí, že z některých z těchto akcí můžeme pořizovat videozáznamy nebo fotografie. Videozáznam z akce bude sloužit účastníkům akce, ale také dalším osobám ke shlédnutí. Fotografie z těchto akcí budeme používat za účelem naší další propagace. Snažíme se o maximální anonymizaci, proto u fotografií a videozáznamů nebudeme uvádět Vaše jméno ani jiné údaje, pokud nám k tomu nedáte souhlas (např. bude-li se jednat o referenci). Pokud nebudete mít zájem o Vaše zaznamenání na fotografie nebo ve videozáznamu, prosím kontaktujte nás před konáním akce na support@ecomail.cz nebo osobně přímo před konáním na místě akce.

Cookies

Jako cookies, resp. cookie, se v protokolu HTTP označuje textový soubor, který servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat, najdete v sekci „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče.

Jak dlouho údaje uchováme

Osobní údaje uchováváme po dobu 15 let k výše uvedeným účelům.

informace o právech

K registrátorovi a jeho činnostem s pojeným k uchování Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,

 • právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů,

 • právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů,

 • právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů,

 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů,

 • právo na podrobnější informace na základě žádosti.

POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.