Školení a bezpečnost

Nepodceňujte proškolení uživatelů plošin

Nabízíme uspořádání seminářů na témata spojená s nasazením pracovních plošin.

Podle českých standardů nebo školení platná i v zahraničí. Vyškolíme jak obsluhovatele plošin, tak i pracovníky odpovědné za provoz plošin (kontrolory, bezpečnostní techniky). Školení probíhají pravidelně 1× týdně, je možné využít školící místnosti v Praze a Olomouci nebo dle dohody i na Vašem pracovišti.

 
Školení obsluhovatel PZPP s oprávněním pro obsluhovatel

 
Školení obsluhovatele IPAF, získání PAL karty

 
Školení kontrolorů a bezpečnostních techniků

 
Školení osob znalých

Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata spojená s bezpečností nasazením pracovních plošin.

  • seminář Základy bezpečnosti práce obsluhovatel PZPP –  seminář pro obsluhovatele, který seznamuje se základními normami a zvyklostmi nasazení plošin s praktickou ukázkou
  • seminář Bezpečný provoz plošin a jejich výběr – seminář určený pro management firem. Cílem je získání povědomí o problematice nasazení plošin, zákonech normách, které regulují bezpečný provoz atd.

Školení dle českých standardů

V našem školicím středisku v Praze nebo v Olomouci probíhají individuální školení v předem domluvených termínech. Dle norem, které upravují bezpečný provoz pracovních plošin musí být osoba obsluhující pracovní plošinu prokazatelně seznámena s bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami včetně návodu k obsluze. Je odpovědností zaměstnavatele, aby zaměstnancům pověřeným prací na vyhrazeném zdvihacím zařízení zajistil odborné školení.

Mezinárodně platný průkaz IPAF

V našem školicím středisku v Praze nebo v Olomouci probíhají individuální školení v předem domluvených termínech. Školicí kurz IPAF Vašim spolupracovníkům poskytne ucelené informace o bezpečném provozování pracovních plošin včetně nejnovějších poznatků o obsluze, kontrole a všech rizik dle evropských norem. Osoby proškolené metodikou IPAF mají oprávnění pracovat na plošinách, které je platné celosvětově. Pokud Vaše firma realizuje zakázky v zahraničí, budete mít jistotu, že bezpečnostní nebo revizní technik v místě práce průkaz obsluhovatele uzná.

Na základě školení IPAF dostává osoba/obsluhovatel příslušnou PAL kartu, která je platná i v ČR a SR.

V tomto standardu bylo v našem školícím středisku vyškoleno přes sto obsluhovatelů pracovních plošin.

Školení vždy provádí kvalifikovaní školitelé, kteří mají sami také praktické zkušenosti v oblasti manipulace s pracovními plošinami. Kurzy se sestávají z teoretické části prezentované ve třídě a z praktické části. Teoretická část je zakončena písemným přezkoušením (testem), při praktické části se vyhodnocují dovednosti při práci s pracovní plošinou. Kurzy zpravidla trvají jeden až dva dny. Počet účastníků v kurzech je udržován velmi nízký a podklady pro školení lze získat v různých jazycích. Po úspěšném zakončení školení dostává obsluhovatel vedle PAL karty také bezpečnostní příručku, deník obsluhovatele a certifikát.

Rádi Vám poskytneme bližší informace ke školení.

Zavolejte nebo napište.


Josef Štikař
Školitel IPAF
 
+420 724 596 036
stikar@rothlehner.cz

POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.