Efekt katapultu: jak mu porozumět a vyhnout se mu

20.04.2023

IPAF: Malý pohyb stroje může vést k velkému pohybu koše

IPAF nedávno zveřejnil bezpečnostní informační leták o efektu katapultu.

K efektu katapultu výložníkem dochází, když nahromaděná energie nebo náraz na konstrukci stroje vyvolá takový přenos energie, který zapříčiní nebezpečné odpružení výložníku a tím i pracovního koše.

Vzniklá situace potenciálně způsobí vymrštění pracovníka z koše. To může vést k vážnému zranění, nebo i smrti, zejména pokud na sobě obsluha stroje nemá bezpečnostní postroj.

Když je výložník zachycen překážkou, obsluze se zdá, že nedochází k žádnému pohybu, zatímco se může stát, že se jedno nebo více kol nebo opěr zvedá nad zem. Po náhlém uvolnění výložníku se kola nebo opěry vrátí zpět a uložená energie vytvoří efekt nebezpečného odpružení výložníku. Stačí i malý pohyb na úrovni země pro efekt katapulut, aby vymrštil obsluhovatele, nářadí nebo jiné nepřipevněné materiály z koše.

K tomuto efektu může dojít také při jízdě ve složené poloze . Proto se doporučuje, aby obsluhovatel v pracovním koši používal osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) uchyvené k určenému kotevnímu bodu. Při používání pojízdné zdvihací pracovní plošiny (PZPP) musí pracovníci v koši vždy používat bezpečnostní (celotělový) postroj a nastavitelné seřizovací lano, nastavené na co nejkratší délku.

Klíčové rady jsou rozděleny do tří částí:

  1.  Plánování práce
  2.  Vyhodnocení pracovního prostředí při hodnocení rizik na místě
  3.  Kontrola údržby a jistota, že jsou obsluhovatelé proškoleni. 

Určení obsluhovatele pracovní plošiny na zemi, tzv. spottera (pracovník, který zkontroluje prostor kolem plošiny a vyhodnotí možná nebezpečí) pomáhá eliminovat mnoho nebezpečných situací.
Tento pracovník může identifikovat nebezpečí, když obsluhovatel v koši řídí PZPP po ​​nerovném terénu. Použití spottera je snadné řešení, které lze implementovat.  Důležitá je komunikace pracovníků.

POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.