Bezpečnost práce: Povinnosti pozemního pozorovatele

26.04.2023

Návod pro spottery

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny (PZPP) se používají v různém prostředí. Obsluha v koši není vždy schopna identifikovat všechna nebezpečí, proto je lepší sledovat činnosti v pracovním prostoru jiným způsobem. Bezpečná práce zahrnuje použití spottera (pozemního pozorovatele) přítomného na zemi poblíž PZPP při přemisťování stroje a umístění plošiny ve výšce bez ohledu na viditelnost. Zde je přehled povinností spottera.

Hlavní mise pozorovatele

K obsluze PZPP se doporučují dvě osoby: operátor v koši a obsluha na zemi. Spotter musí mít přehled o místě a potenciálních nebezpečích v pracovním prostoru. Musí být držitelem oprávnění obsluhovatele a znát používané vybavení. Jeho úlohou je pozorovat stroj, obsluhu a okolí, aby zabránil zranění obsluhy, chodců nebo poškození objektů kolem PZPP. Funkce bodování by měla být prováděna během vertikálního nebo horizontálního pohybu.

Povinnosti pozemního pozorovatele:

  • Kontrolujte pracovní oblast: například koordinujte chodce a provoz na staveništi během operací PZPP, kontrolujte podmínky na zemi, rychlost větru,blízkost budov nebo nadzemního elektrického vedení.
  • Koordinujte obsluhu, aby přesunula zvedací pracovní plošinu: obsluha ve výšce může mít potíže s odhadováním vzdálenosti překážek od stroje nebo může mít slepá místa.
  • Zasáhněte v případě nebezpečí: pozorovatel je odpovědný za aktivaci nouzového sestupového zařízení ze spodní ovládací skříňky. V případě potřeby musí ihned upozornit záchranné složky.

Komunikace je klíčová

Aby se ujistil, že ho obsluha snadno rozpozná, měla by pozemní obsluha nosit dobře viditelné oblečení. Jasné bezpečnostní signály musí být předem dohodnuty s obsluhou v pracovním koši. Pokud nelze vždy navázat oční kontakt, měly by být použity vysílačky nebo jiné dálkové komunikační prostředky.

Obsluha musí před pohybem komunikovat s pozorovatelem a řídit se jeho pokyny, pokud není bezpečné pokračovat. Pokud pracovník v koši pozorovatele nevidí nebo neslyší, musí zastavit všechny pohyby stroje.

POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.