Školení a další služby

1. Školení obsluhovatelů plošin Nezapomínejte na bezpečnost práce obsluhovatelů plošin! Každý, kdo používá pracovní plošinu, musí projít instruktáží a získat k jejímu užívání oprávnění. Nabízíme školení dle platných českých standardů, která využijete pro zakázky realizované v ČR. Pokud pracujete v zahraničí, jsme připraveni vyškolit Vás i podle mezinárodně uznávaných standardů IPAF. Školení probíhají pravidelně. Je možné využít školící místnosti v Praze a Olomouci nebo dle dohody i na vašem pracovišti. 2. Osobní ochranné prostředky Mezi základní osobní ochranné prostředky při práci s pracovní plošinou patří bezpečností zajišťovací postroj a pracovní ochranná helma. Postroj je vhodný využít zejména u plošin s výložníkem. Je nutné dbát doporučení výrobce. Každý postroj musí mít platnou revizní zkoušku. Nabízíme zvýhodněnou sazbu pro zapůjčení postrojů. 3. Doklady k provozu plošiny Každá plošina musí splňovat následující bezpečnostní minimum: Součástí dokumentace musí být doklad o platné revizi zdvihacího zařízení. Pokud se jedná o stroje s elektrickým příslušenství, , plošina musí mít platnou revizi elektro. Plošina musí být vybavena návodem k obsluze v českém jazyce. Na plošina musí být čitelné bezpečnostní samolepky v rozsahu dle předpisů výrobce. 4. Prevence škod na majetku a zdraví Při předání plošiny vás proškolíme na správnou obsluhu i běžnou denní údržbu konkrétního modelu. Toto zaškolení poskytne vašim pracovníkům praktické informace o tom, jak konkrétní plošinu ovládat, jak zabezpečit její pracovní místo i skladové stanoviště, jak zajistit běžnou denní údržbu, jak provést bezpečnostní kontrolu před započetím práce s plošinou, jak řešit nouzové situace.

Pošlete nám dotaz

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí