Školení a další služby

1. Školení obsluhovatelů plošin

Nezapomínejte na bezpečnost práce obsluhovatelů plošin! Každý, kdo používá pracovní plošinu, musí projít instruktáží a získat k jejímu užívání oprávnění.
Nabízíme školení dle platných českých standardů, která využijete pro zakázky realizované v ČR. Pokud pracujete v zahraničí, jsme připraveni vyškolit Vás i podle mezinárodně uznávaných standardů IPAF.

Školení probíhají pravidelně. Je možné využít školící místnosti v Praze a Olomouci nebo dle dohody i na vašem pracovišti.

2. Osobní ochranné prostředky

Mezi základní osobní ochranné prostředky při práci s pracovní plošinou patří bezpečností zajišťovací postroj a pracovní ochranná helma. Postroj je vhodný využít zejména u plošin s výložníkem. Je nutné dbát doporučení výrobce. Každý postroj musí mít platnou revizní zkoušku.
Nabízíme zvýhodněnou sazbu pro zapůjčení postrojů.

3. Doklady k provozu plošiny

Každá plošina musí splňovat následující bezpečnostní minimum:

  • Součástí dokumentace musí být doklad o platné revizi zdvihacího zařízení.
  • Pokud se jedná o stroje s elektrickým příslušenství, , plošina musí mít platnou revizi elektro.
  • Plošina musí být vybavena návodem k obsluze v českém jazyce.
  • Na plošina musí být čitelné bezpečnostní samolepky v rozsahu dle předpisů výrobce.

4. Prevence škod na majetku a zdraví

Při předání plošiny vás proškolíme na správnou obsluhu i běžnou denní údržbu konkrétního modelu. Toto zaškolení poskytne vašim pracovníkům praktické informace o tom,

  • jak konkrétní plošinu ovládat,
  • jak zabezpečit její pracovní místo i skladové stanoviště,
  • jak zajistit běžnou denní údržbu,
  • jak provést bezpečnostní kontrolu před započetím práce s plošinou,
  • jak řešit nouzové situace.