Naším zákazníkem pro plošinu E180PX je společnost, která se stará o údržbu energetické sítě. Plošina E180PX je kompaktní ve své transportní pozici a zvolený podvozek IVECO 55S17W umožňuje práce mimo zpevněné komunikace. Při ustavení nepřesahují opěry obrys podvozku, proto je s plošinou možné pracovat všude tam, kam podvozek projede. Na přání zákazníka je plošina vybavena zvýšenou bezpečností pro práce v blízkosti elektrický vedení – izolací koše do 1000V. Návrh podvozku vycházel i z požadavku na převoz velkého množství materiálu a vybavení včetně osazení plošiny elektrocentrálou pro nezávislý zdroj elektrické energie pro zásuvku v pracovním koši.

Další informace naleznete v v sekci Nástavby