Cíle

…koncepce pro Vaši budoucnost

Od založení firmy je naším firemním mottem slogan „…koncepce pro Vaši budoucnost“.

Heslo vyjadřuje základní hodnoty, kterými se řídí naše činnost.

Koncepce firmy je založena na prodeji široké škály pracovních plošin, kvalitním servisním zázemí a úzkém a trvalém vztahu s dlouholetými dodavateli pracovních plošin.
K prodeji nabízíme značky renomovaných výrobců plošin pouze v rámci výhradního zastoupení. V tomto režimu obchodních vztahů máme možnost od výrobce získat řadu detailnějších informací, které jsou nezbytné pro kvalitní servisní péči. V poprodejních službách se zaměřujeme především na rozvoj servisu pracovních plošin. Abychom zajistili bezproblémové nasazení pracovních plošin, věnujeme pozornost i zvyšování standardů bezpečnosti práce při využití plošin.

Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům pracovní plošiny a doprovodné služby, které umožní pracovat ve výškách bezpečně a spolehlivě po celou dobu životnosti stroje.

Naši strategii zaměřujeme především na čtyři oblasti nasazení plošin, do kterých přinášíme ověřené know-how a nabídku služeb

Podpora půjčoven plošin, ne jejich konkurence

Od začátku fungování naší společnosti jsme se soustředili na rozvoj sítě půjčoven pracovních plošin. Naše strategie se o segment půjčoven opírá i dnes. V době, kdy na trhu byl nedostatek moderních pracovních plošin, byla naše společnost iniciátorem sítě partnerských půjčoven, které si vzájemně vypomáhaly a dokázaly nabídnout ucelenou modelovou řadu a množství plošin k uspokojení stále se zvyšující poptávky pronájmu. Od roku 2006 se naše společnost stáhla z oblasti pronájmu a omezila vlastní pronájemní park. Důvod byl prostý. Nepovažujeme za slušné zasahovat našim hlavním zákazníkům do jejich podnikání a nechceme být jejich konkurenty, proto jsme aktivitu pronájmu v souladu s dlouhodobou strategií celé skupiny ROTHLEHNER postupně utlumili.

Jiná volba pro technické služby, energetické společnosti a údržbu osvětlení a zeleně

Pro všechny firmy i živnostníky, které ke své činnosti využívají pracovní plošiny na podvozku, nabízíme kromě standardní ucelené dodávky plošin i možnost montáže v ČR. Od prvních dodávek plošin tohoto typu jsme se zaměřili i na variantu montáže přímo v ČR, která přináší daleko větší flexibilitu řešení přání zákazníků. Celá řada velkých firem i menších podniků tuto možnost využívá. Investujeme dlouhodobě do vybavení našich montážních dílen. V roce 2013 jsme otevřeli další provoz, který naši montážní kapacitu zdvojnásobil.

Široké možnosti pro stavebnictví

Pro firmy z oblasti stavebnictví máme k dispozici rozsáhlou síť partnerských půjčoven plošin, která pokrývá celé území české republiky. Naši partneři v pronájmu disponují téměř tisícovkou pracovních plošin. Nabízíme tak pro každou stavbu a každý požadavek možnost doporučit a zprostředkovat zapůjčení či prodej optimální pracovní plošiny.

Jistota pro údržbu průmyslových provozů, nákupních center

Úspěšně dodáváme plošiny do průmyslových podniků či pro údržbu obchodních nebo logistických center. Nasazením plošin, osvětou a poradenstvím se podílíme na zvyšování standardů bezpečnosti. Pro správnou volbu plošiny nabízíme podnikům bezplatné předvedení či odzkoušení stroje přímo v místě budoucí činnosti.POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.