Vliv větru na práci ve výšce

08.04.2022

Kdy může být pracovní plošina bezpečně použita ve větrných podmínkách?

Rychlost větru může nepříznivě ovlivnit činnosti zvednuté pracovní plošiny. Bez ohledu na typ stroje by měl být vždy důkladně posouzen jeho vliv na práci ve výšce. Provozovatel musí zajistit, aby stroj nebyl vystaven větru překračujícímu mezní hodnoty stanovené výrobcem. Provoz při rychlostech větru přesahujících tyto hodnoty může způsobit nestabilitu stroje.

Požadavky pro posouzení vhodnosti práce za větru

Vzhledem k tomu, že poryvy větru jsou častou příčinou nehod, podléhají venkovní pracovní plošiny předepsaným omezením rychlosti větru za kterých je možno pracovat. Dnešní normy ISO se specificky zabývají hodnocením větru při práci na pracovních plošinách: maximální hranice rychlosti větru, při které může plošina pracovat, je 12,5 m/s (44,8 km/h). Venkovní plošiny společnosti Haulotte jsou navrženy a vyrobeny pro použití ve větru v rozsahu daném normami ISO. Maximální přípustná rychlost větru je stanovena v návodu k obsluze dodávaném se strojem a měla by být vyznačena na výrobním štítku. Důrazně doporučujeme obsluhovatelům, aby se s doporučením před použitím pracovní plošiny seznámili.

Měření rychlosti větru

Před započnutím práce ve výšce je nezbytné vždy analyzovat větrné podmínky. Důrazně doporučujeme: - denně kontrolovat předpověď počasí - určit potenciální oblasti, kde by se mohly vyskytovat silné poryvy větru - použít anemometr k určení rychlosti větru. Anemometry jsou spolehlivá a přesná ruční zařízení pro měření rychlosti větru. Existují v digitální a analogové verzi a dají se koupit ve všech tvarech a velikostech. Zajistěte, aby bylo zařízení k dispozici v místě provozu plošiny ve výšce pracovního koše (stojí za zmínku, že rychlost větru s výškou roste a ve výšce 20 metrů nad zemí může být o 50% vyšší). Měření opakujte každou hodinu a vybavte se náhradními bateriemi.

Jaká jsou potenciální rizika?

Provoz pracovní plošiny ve větrných podmínkách může vést k nebezpečným situacím. Hlavním nebezpečím je převrácení stroje. Při manipulaci s panely nebo velkými materiály je třeba mít na paměti že mohou zvětšit plochu vystavenou větru a vážně ovlivnit stabilitu plošiny, zejména pak v případě nárazového větru. Je třeba také poznamenat že pracovní plošiny nejsou určeny k umístění transparentů. Ty také zvyšují plochu na kterou působí vítr, a mohli by tak zapříčinit převrácení plošiny. Chcete-li se dozvědět více o efektu „plachetnice“, přečtěte si článek IPAF: Klepněte sem Pozor na mezery mezi budovami! Provoz pracovní plošiny mezi budovami za větrného počasí může být riskantní. Efekt „větrného tunelu“ zvyšuje rychlost a intenzitu větru a může destabilizovat zařízení. Máte pochybnosti o větrných podmínkách? Práci raději odložte! Nepodceňujte potenciální nebezpečí které silný nebo nárazový vítr sebou přináší. Při rychlosti větru vyšší než 12,5 m/s nebo 44,8 km/h stroj složte do transportní polohy a nepokračujte v práci, dokud vítr neklesne pod tuto rychlost.

POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.