Předcházení úrazu elektrickým proudem

01.07.2022

Práce v blízkosti nadzemního elektrického vedení

Pracovní plošiny jsou jedním z nejbezpečnějších způsobů práce ve výškách. Obsluhovatelé však musí zůstat ostražití ohledně svého pracovního prostředí. Zejména pak při práci v blízkosti elektrického vedení, musí vzít na vědomí nebezpečí které může způsobit elektrický proud. Zde je několik rad, jak snížit riziko úrazu elektrickým proudem.

Vše o rizicích práce v blízkosti elektrických zařízení

Usmrcení elektrickým proudem je jedním z hlavních nebezpečí při používání pracovních plošin. Často je to způsobeno: - Nedostečným povědomí o blízkosti nadzemního elektrického vedení - Pocitem bezpečí způsobený kabelovou izolací vodičů - Náhodným kontaktem zařízení s nadzemním elektrickým vedením Pamatujte, že elektřina může vytvářet elektrický oblouk! Abyste byli zasaženi elektrickým proudem, nemusíte se tedy nutně dotknout napájecích kabelů. Obloukové záblesky jsou náhlé výboje energie vzduchem v důsledku vysokonapěťové mezery mezi dvěma povrchy. Mohou být také způsobeny poruchou zařízení, prachem nebo korozí. Vysoká teplota může způsobit pracovníkům v okolí vážné popáleniny.

Vedení nadzemního elektrického vedení

Vždy udržujte bezpečnostní mezeru mezi vámi, vaším zařízením a elektrickým vedením. Před zahájením práce kontaktujte provozovatele přenosové soustavy, aby zjistil, zda lze zdroj energie odpojit. Není-li odpojení možné, nepřibližujte se blíže, než je minimální přibližovací vzdálenost (MAD) doporučená Mezinárodní federací IPAF. Podle IPAF je nejbezpečnější vzdálenost pro přiblížení s plně vysunutým ramenem k „živému“ vedení: - 15 metrů (50 stop) od elektrického stožáru - 9 metrů (30 stop) od vedení na dřevěných sloupech Pokud by obsluhovatel potřeboval pracovat blíže k elektrickému vedení, musí kontaktovat provozovatele přenosové soustavy a požádat o zvláštní dohled. Úrazům elektrickým proudem lze předejít správným plánováním, posouzením rizik, správou místa a neustálým sledováním potenciálních elektrických nebezpečí ze strany obsluhovatele. Ujistěte se, že je zpracován nouzový plán pro rychlou záchranu obsluhovatele; načasování může mít velmi významný vliv na utrpěná zranění.

POŠLETE NÁM DOTAZ

Vyplněním své e-mailové adresy a/nebo svého telefonního čísla nám dáváte souhlas k tomu, abychom vás kontaktovali. Zásady ochrany soukromí.