ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
„Koncepce pro Vaši budoucnost…“

Jsme dceřinnou společností ROTHLEHNER Arbeitsbühnen GmbH, která sídlí v německém Massingu. Mateřská firma byla založena v roce 1976. Naše skupina má další prodejní a servisní pobočky v Polsku, na Slovensku a v Rakousku. Dalším podnikem, který patří do naší skupiny je společnost Lift Manager, která zajišťuje servisní služby v Německu.

Skupina ROTHLEHNER dodává ročně přes 700 kusů pracovních plošin a přes 15 tisíc servisních zakázek ročně s celkovým ročním obratem kolem 30 mil. EUR. Ve skupině je zaměstnáno přes 250 pracovníků, více jak dvě třetiny v servisu plošin.

Od roku 2013 naše skupina převzal výrobu přívěsných plošin DENKA LIFT.

Česká společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny byla založena v roce 1992. Firma začínala s jedinou plošinou a jediným zaměstnancem, současným jednatelem panem Zbyňkem Tomáškem. V současné době zaměstnáváme přes 50 kmenových zaměstnanců. Roční obraty firmy jsou na úrovni přes 180 mil. korun, průměrně ročně dodáme kolem 150 – 250 ks pracovních plošin.

Koncepce firmy je založena na prodeji široké škály pracovních plošin, kvalitním servisním zázemí a úzkém a trvalém vztahu s dodavateli pracovních plošin.

prodeji nabízíme značky renomovaných výrobců pouze v rámci výhradního zastoupení. V tomto režimu obchodních vztahů máme možnost od výrobce získat řadu detailnějších informací, které jsou nezbytné pro kvalitní  servisní péči. V poprodejních službách se zaměřujeme především na rozvoj servisu pracovních plošin. Abychom zajistili bezproblémové nasazení plošin, věnujeme pozornost i zvyšování standardů bezpečnosti práce při využití plošin.

Co Vám může naše společnost nabídnout?

  • prodej rozsáhlého sortimentu pracovních plošin od vybraných evropských výrobců
  • montáž pracovních plošin na různé podvozky prováděnou v ČR
  • servis všech dodávaných výrobků
  • rozsáhlý sortiment náhradních dílů připravených k okamžitému prodeji
  • školení obsluhovatelů a managementu dle českých i mezinárodních standardů
  • odborné poradenství v oblasti bezpečného provozu plošin
  • služby spojené s pořízením a provozem plošin
  • návrhy a realizaci netypických požadavků nasazení plošin
  • zapůjčení pracovních plošin
Logo OPZ barevné
Naše firma získala podporu na projekt přípravy systému školení pro servisní techniky pracovních plošin. Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005182 probíhá v letech 2017 a 2018.