Náš dlouholetý dodavatele nástaveb pracovních plošin GSR vyrobil 7000. stroj, který dodala naše mateřská společnost německému zákazníkovi.

Model E240PX na podvozku do 3,5t byl představen poprvé koncem roku 2011. První stroj - s pořadovým číslem 6000 – byl dodán zákazníkovi v Itálii. O tisíc strojů později GSR společně s námi prodal pořadové číslo 7000 a to pronájemní společnosti Dolleck.