Pracovní plošina E140TJV na podvozku Nissan NT400_01
Společnost BIMONT se zabývá projekční činností, montáží, údržbou a revizemi elektrických sítí NN, VN, VVN a trafostanic VN/NN a elektrickými rozvody veřejného osvětlení. Pro svojí činnost na zpevněných komunikacích zvolila plošinu E140TJV, které umožní zrychlení a zefektivnění výškových prací. Plošina je umístěna na lehkém silničním podvozku NT400 a nepřekračuje celkovou pohotovostní hmotnost 3500 kg. Plošina je navržena v provedení zvýšené bezpečnosti s dvojitou izolací pracovního koše a výložníku.

Další informace najdete v sekci Nástavby: pracovní plošina E140TJV na podvozku Nissan NT400