Pro potřeby dopravních podniků jsme vyvinuli unikátní pracovní plošinu se širokou škálou využití. Na univerzálním nosiči BOKIMOBIL je umístěna pracovní plošina GSR E170TJV s dvojitou izolací vhodná pro provádění prací pod napětím. Podvozek je dále osazen adaptivním kolejovým adaptérem Kiefer. Takto vybavená plošina může pracovat jak na běžné komunikaci a díky pohonu 4X4 také v náročném terénu, tak na tramvajových i železničních drahách s rozchodem 1 435mm. Nástavba plošiny je vybavena řadou speciálních funkcí, které umožňují provádět veškeré požadované činnosti efektivně a bezpečně. Zařízení prošlo certifikací Drážního úřadu a je vybaveno průkazem způsobilosti drážního vozidla.

Činnosti na komunikacích

a) práce plošiny při ustavení na opěrách – v plném rozsahu pracovního diagramu,

b) práce plošiny bez opěr bez pojíždění – v omezeném rozsahu s plným zatížením

c) pojíždění s plošinou v pracovní výšce do 5,7 m – se zvýšenou nosností do 300 kg, max. rychlost 2,5 km/hod. Tento režim je vhodný pro kontrolní činnost, menší opravy trolejí, například i trolejbusových mimo kolej nebo údržba podjezdů a tunelů.

Činnosti na drahách (rádius oblouku menší než 18 m)

a) přejezdy – pojíždění s plošinou v transportní poloze – pojížděním vpřed i vzad při rychlosti max. 20 km/hod

b) pojíždění s plošinou v pracovní výšce do 5,7 m se zvýšenou nosností do 300 kg, max. rychlost 2,5 km/hod. Vhodné pro kontrolní činnost a menší opravy

c) práce při ustavení na opěrách – v plném dosahu pracovního diagramu s nosností do 220 kg, lze pracovat i v příčném sklonu kolejí do 6°

d) bez opěr bez pojíždění – v omezeném rozsahu a sníženou nosností na 120 kg

Podvozek:

BOKIMOBIL 1152 B 4×4

Pracovní výška:

16,6 m

Stranový dosah:

6,6 m se zátěží 220 kg v koši

Nosnost koše:

220/300 kg

Hmotnost:

6 500 kg

Pro potřeby dopravních podniků jsme vyvinuli unikátní pracovní plošinu se širokou škálou využití. Na univerzálním nosiči BOKIMOBIL je umístěna pracovní plošina GSR E170TJV s dvojitou izolací vhodná pro provádění prací pod napětím. Podvozek je dále osazen adaptivním kolejovým adaptérem Kiefer. Takto vybavená plošina může pracovat jak na běžné komunikaci a díky pohonu 4X4 také v náročném terénu, tak na tramvajových i železničních drahách s rozchodem 1 435mm. Nástavba plošiny je vybavena řadou speciálních funkcí, které umožňují provádět veškeré požadované činnosti efektivně a bezpečně. Zařízení prošlo certifikací Drážního úřadu a je vybaveno průkazem způsobilosti drážního vozidla.

Činnosti na komunikacích

a) práce plošiny při ustavení na opěrách – v plném rozsahu pracovního diagramu,

b) práce plošiny bez opěr bez pojíždění – v omezeném rozsahu s plným zatížením

c) pojíždění s plošinou v pracovní výšce do 5,7 m – se zvýšenou nosností do 300 kg, max. rychlost 2,5 km/hod. Tento režim je vhodný pro kontrolní činnost, menší opravy trolejí, například i trolejbusových mimo kolej nebo údržba podjezdů a tunelů.

Činnosti na drahách (rádius oblouku menší než 18 m)

a) přejezdy – pojíždění s plošinou v transportní poloze – pojížděním vpřed i vzad při rychlosti max. 20 km/hod

b) pojíždění s plošinou v pracovní výšce do 5,7 m se zvýšenou nosností do 300 kg, max. rychlost 2,5 km/hod. Vhodné pro kontrolní činnost a menší opravy

c) práce při ustavení na opěrách – v plném dosahu pracovního diagramu s nosností do 220 kg, lze pracovat i v příčném sklonu kolejí do 6°

d) bez opěr bez pojíždění – v omezeném rozsahu a sníženou nosností na 120 kg

Podvozek:

BOKIMOBIL 1152 B 4×4

Pracovní výška:

16,6 m

Stranový dosah:

6,6 m se zátěží 220 kg v koši

Nosnost koše:

220/300 kg

Hmotnost:

6 500 kg