Jednoduchá kloubovo-teleskopická plošina E140P je dle požadavku elektromontážní společnosti namontována na podvozku Ford Ranger 4×4. Jedná se o plošinu určenou do terénu s velkou nosností koše. Díky celkové hmotnosti pod 3,5 t (kategorie N1G) může řídit plošinu pracovník s řidičským oprávněním, skupiny B. Aby byly využity všechny možnosti robustního podvozku, je součástí dodávky i závěs pro připojení přívěsného vozíku k přepravě materiálu.
 • Malá průjezdná výška pro plošinu do těžkého terénu
 • Maximální nosnost v plné pracovní oblasti s malou šířkou ustavení
 • Robustní plně terénní podvozek s pohonem 4×4 s celkovou hmotností do 3200 kg
 • Podvozek je osazen závěsem s homologací pro přepravu materiálu na místo činnosti
 • Speciální bedny na nářadí včetně zásuvek na míru
 • Izolace do 1000 V dle německých standardů

Alternativně lze plošinu E140P vybavit položkami např.

 • Laminátový koš na izolátorech
 • Zásuvka 230 V s oddělovacím trafem
 • Bateriový pohon
 • Zvýšení celkové hmotnosti na 3 500 kg
 • Hliníkové nebo plastové skříně
 • Vyprošťovací naviják
 • Couvací kamera
 • Střídač 12/230V 1 300W
 • Monitorování provozu plošiny a podvozku
Podvozek:

Ford Ranger 4×4 Single Cab XL 

Pracovní výška:

13,2 m

Stranový dosah:

6,0 m se zátěží 250 kg v koši

Nosnost koše:

250 kg

Hmotnost:

3 200 kg

Jednoduchá kĺbovo-teleskopická plošina E140P je podľa požiadavku elektromontážnej spoločnosti namontovaná na podvozku Ford Ranger 4×4. Jedná sa o plošinu určenú do terénu s veľkou nosnosťou koša. Vďaka celkovej hmotnosti pod 3,5 t (kategória N1G) môže riadiť plošinu pracovník s vodičským oprávnením skupiny B. Aby boli využité všetky možnosti robustného podvozku, je súčasťou dodávky aj záves na pripojenie prívesného vozíku k preprave materiálu.
 • Malá prejazdná výška pre plošinu do ťažkého terénu
 • Maximálna nosnosť v plnej pracovnej oblasti s malou šírkou nastavenia
 • Robustný, plne terénny podvozok s pohonom 4×4 s celkovou hmotnosťou do 3200 kg
 • Podvozok je osadený závesom s homologáciou pre prepravu materiálu na miesto činnosti
 • Špeciálne debny na náradie vrátane zásuviek na mieru
 • Izolácia do 1000 V podľa nemeckých štandardov

Alternatívne môžeme plošinu E140P vybaviť položkami ako napr.

 • Laminátový kôš na izolátoroch
 • Zásuvka 230 V s oddeľovacím trafom
 • Batériový pohon
 • Zvýšenie celkovej hmotnosti na 3 500 kg
 • Hliníkové alebo plastové skrine
 • Vyslobodzovací navíjač
 • Cúvacia kamera
 • Striedač 12/230V 1 300W
 • Monitorovanie prevádzky plošiny a podvozku
Podvozok:

Ford Ranger 4×4 Single Cab XL 

Pracovná výška:

13,2 m

Stranový dosah:

6,0 m se zátěží 250 kg v koši

Nosnost koše:

250 kg

Hmotnost:

3 200 kg