Pod dvou letech provozu nám pan Ing. Radim Vaněk, vedoucí střediska Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Střediska mostních provizorií a odpověděl na několik otázek:

Chtěl jsem se Vás zeptat, od kdy tento stroj používáte a jaké je jeho využití?

Mostní prohlížecí koš je využíván opravdu hodně. V podstatě od září 2016, kdy stroj ŘSD ČR zakoupilo, tak je v neustálém provozu. Termíny jsou zarezervovány i na půl roku dopředu, stává se, že musíme i některé požadavky odmítat. Mostní prohlížecí koš je primárně využíván ŘSD ČR, ale pokud se najde termín, kdy není využíván ŘSD ČR, tak se pronajímá i ostatním subjektům, především pak specializovaným společnostem, které provádí prohlídky mostů.

 

Jak jste doposud řešili diagnostiku částí mostních staveb a konstrukcí, než jste tuto prohlížečku pořídili?

ŘSD ČR dříve řešilo prohlídky mostů mostní prohlížecí lávkou, kterou získalo při reorganizaci veřejné správy v roce 2001. Jedná se menší stroj s podstatně menším horizontálním i vertikálním překročením. Nebylo tedy možné prohlížet většinu mostů v majetku ŘSD ČR. Tato prohlížecí lávka již dosluhuje a i tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč se rozhodlo o nákupu nové větší prohlížečky.

 

Kde všude ŘSD použilo Mostní prohlížečku MOOG a na jakých stavbách se uplatnila?

Mostní prohlížecí koš jezdí po celé ČR. Jako jeden z nejzajímavějších mostů, který jsme prohlíželi bych uvedl Lochkovský most. Dále se prohlížecí koš uplatnil na dálnicích např.: D1, D2, D8, D11, D3 atd. Minulý týden jsme prohlíželi mosty na D5. Často se prohlíží mosty Hl. m. Prahy. Prohlíží se i hráze přehrad či vodních nádrží.

 

Jaké jsou výhody a přednosti tohoto zařízení a jak je to s obsluhou a servisem?

Hlavní přednost bych viděl v rychlosti práce. Dále jsou to parametry, kterými mostní prohlížecí koš disponuje – horizontální dosah až 17,5 m, hloubka spuštění 20,9 m, výška vysunutí 23 m. Mohou se překračovat vysoké protihlukové stěny a široké chodníky, je možné i při plně rozloženém stroji plynule pojíždět. Obsluha je zabezpečena zaměstnanci ŘSD ČR. Na tuto činnost zaměstnanci absolvovali školení přímo u výrobce mostního prohlížecího koše. Servis je pak zabezpečován společností, která má výhradní zastoupení německé společnosti MOOG pro ČR a tou je společnost ROTHLEHNER.

Děkujeme za rozhovor…