Od konce 50. let se firma EGI platforms zabývá výrobou pojízdných pracovních plošin pro hasičské činnost a práci pod napětím. Firma EGI byla v této oblasti průkopníkem. Na území společnosti se nachází v Evropě jediná registrovaná zkušební laboratoř 500 kV pro elektrické a mechanické zkoušky. Od roku 2008 je EGI dceřinou společností nadnárodní korporace GIMAEX. Firma EGI je v současnosti v Evropě jediným výrobcem pracovních plošin s izolovanou výsuvnou konstrukcí pro práci pod napětím konstruovaných dle ČSN EN 61057. Naše firma dodala 5 kusů vysoce specializovaných plošin určených pro práce na vysokém napětí až do 138 kV.