Náklady vynaložené na údržbu a výměnu baterií představují při provozu elektrických strojů hlavní položku. Přestože jsou baterie navrženy tak, aby vydržely 5 až 6 let, v praxi se ukazuje, že řada majitelů strojů je nucena měnit je již po dvou až třech letech. To vede společnost Haulotte k tomu, aby se dále zabývala výzkumem v této oblasti.

Ve spolupráci s francouzskou komisí pro alternativní energie a atomovou energii (CEA) pracuje inovační oddělení společnosti Haulotte již déle než pět let na rozsáhlé analýze použitých baterií za účelem odhalení důvodů jejich vyřazení z provozu.

Při analýze se soustředili na olověné baterie s elektrolytem tvořeným kyselinou sírovou, které se ze 70%  podílejí na celkovém počtu nově vyrobených baterií. Životnost baterie se rychle zhoršuje se špatnými podmínkami užívání a nedodržení pokynů pro jejich údržbu.

Třemi klíčovými oblastmi pro zlepšení životnost akumulátorů jsou:

  • Podmínky skladování baterií po dobu, kdy se nepoužívají
  • Optimalizace jejich nabíjení
  • Správná hladina elektrolytu (v případě otevřených baterií)
Na základě těchto zjištění přichází společnost Haulotte s inovativním globálním systémem Activ’Energy Management. Tato technologie kombinuje inteligentní nabíječku CAN (smartcharger) s centralizovaným doplňováním vodou, čímž usnadňuje každodenní život techniků.

Inteligentní nabíječka dokáže sladit zdroj napětí (s přihlédnutím k úrovni napětí a okolní teploty) s nabíjecími křivkami každé jednotlivé baterie. Na ovládací obrazovce pak operátorovi signalizuje, kdy a jak má baterii nabít,  aby se předešlo neúplnému nabití baterie, které dokáže rychle snížit její kapacitu.

Systém také zahrnuje periodické automatické (pomalé) nabíjení baterií, čímž vyvažuje úroveň nabití jednotlivých článků, a optimalizovaný systém restartu, který díky udržování stálého nízkého napětí umožnuje probudit libovolnou baterii bez rizika jejího poškození.

Poslední schopností inteligentní nabíječky je desulfatační program, který prodlužuje životnost baterie bez nutnosti servisního zásahu.

AEM_exclusive_innovation-1536x1086
AEM_auto_maintenance_kit_2-redim-1536x867
Druhým systémem je centralizované doplňováním vodou, které zajišťuje optimální naplnění všech článků baterie vodou. Systém dokáže pracovat buď v automatickém nebo manuálním režimu. V případě automatického režimu stačí pouze udržovat hlavní nádobu na vodu naplněnou.

Použití těchto systémů dokáže prodloužit životnost baterie 2-3x, čímž dramaticky sníží náklady a čas na údržbu.

Více informací v originálním článku na webu Haulotte zde.